LOGIN   

Stats: LTC/NGN

Type AVG High Low Volume
LTC/NGN 0.00000000 NGN 0.00000000 NGN 0.00000000 NGN 0.00000000 LTC

Buy LTC

Your balance
0.00000000 NGN   Spend all
Ask
0.00000000 NGN / LTC
Fee:
1 %
LTC
NGN
NGN
Fee:
0 LTC
You will get:
0 LTC
Buy LTC

Sell LTC

Your balance:
0.00000000 LTC   Sell all
Bid:
14123.00000000 NGN / LTC
Fee:
1 %
LTC
NGN
NGN
Fee:
0 NGN
You will get:
0 NGN
Sell LTC

Buy Total: 1989.60999857 NGN
Price (NGN) Volume (LTC) Total (NGN) Sum (NGN)
14123.00 0.07 988.61 988.61
12068.9655 0.08294 1000.99999857 1989.60999857
Sell Total: 0.00 LTC
Price (NGN) Volume (LTC) Total (NGN) Sum (NGN)
History
Date Type Volume Price LTC Total NGN
Fees
Monthly Volume Fee
0 LTC - 99.99999999 LTC 1 %
100 LTC - 9999.99999999 LTC 0.8 %